• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

3e Herbstmesse 2021 – alt bekannt wieder ein physisches Event

Nach der ersten digitalen 3e Messe im Jahr 2020 freuen wir uns, Sie heuer wieder zu einem physischen Messeevent nach Wels einladen zu dürfen! Besucher wie Aussteller schätzen den jährlichen Branchentreff der gesamten 3e-Gruppe und werden auch dieses Jahr wieder den Messetag mit der anschließenden Networking Party zur Pflege Ihrer Geschäftsbeziehungen nutzen!

Die diesjährige Einkaufstagung findet am 17. November von 8:30 bis 17:30 Uhr in der Welser Messehalle 21 statt. Rund hundert 3e-Lieferanten zeigen ihre Produkte zu den Ausstellungsschwerpunkten Werkzeuge, Maschinen, Gartentechnik und Motoristik. Aber auch Eisenwaren, Beschläge, Befestigungstechnik, Bauzubehör, Farben, Lacke, Fliesen, Elektroinstallationen, Arbeitsschutz, Elektro-Kleingeräte, Haus- und Küchengeräte, Gartenmöbel und Holz für den Garten werden bei den Ausstellungsständen der 3e-Lieferanten und den 3e-Lagerausstellungen präsentiert.

Bei der Networking Party ab 18:00 Uhr haben Besucher und Aussteller bei delikater Verköstigung und Livemusik nochmals die Gelegenheit zu Gesprächen.

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Pandemie bis dahin soweit in Schach gehalten werden kann, damit das allseits beliebte Get-Together der 3e Messe wieder durchgeführt werden kann. An dieser Stelle dürfen wir uns auch nochmal für die rege Beteiligung am digitalen Format 2020 bedanken, das sehr guten Anklang gefunden hat.

Wir freuen uns aufgrund der langen Einschränkungen jedenfalls schon sehr auf ein Wiedersehen bei der 3e Messe 2021 in der Welser Messehalle 21!

 


2021. évi 3e őszi vásár – mint ahogyan azelőtt ismertük – ismét egy személyes esemény

Az idei vásárra november 17-én, 8:30 és 17:30 között kerül sor Welsben, a 21-es kiállítási csarnokban (Messehalle 21). Mintegy száz 3e beszállító mutatja be termékeit, szerszámokra, gépekre, a kert -és motortechnikára összpontosítva. Vasáru, szerelvény, rögzítéstechnika, építési kiegészítők, festékek, lakkok, csempék, elektromos berendezések, munkavédelem, elektromos kisgépek, háztartási és konyhai eszközök, kerti bútorok és fából készült kerti termékek kerülnek bemutatásra a 3e beszállítóinak és a 3e raktárának standjain.

18:00 órától a Networking partin a látogatóknak és kiállítóknak ismét lehetőségük nyílik egy jó beszélgetésre, az ízletes ételek elfogyasztása és az élő zene hallgatása közben.

Nagyon reméljük, hogy a koronajárványt addigra meg lehet fékezni és ez a népszerű összejövetel, a 3e vásár ismét, a megszokott formában kerülhet megrendezésre. Ezennel is szeretnénk újra köszönetet mondani a 2020-as digitális formátumban való aktív részvételért, melynek nagyon jó visszhangja volt.

 


3e jesenski sajam 2021. – dobro poznat – ponovo uživo

Nakon prvog digitalnog 3e sajma 2020. godine, radujemo se ponovnom susretu uživo i srdačno Vas pozivamo na ovogodišnji sajam u Welsu! I posjetitelji i izlagači rado dolaze na godišnje okupljanje cijele 3e-grupe i tako će i ove godine iskoristiti sajamski dan sa zajedničkom večerom za održavanje i njegu poslovnih odnosa!

Ovogodišnji sajam će se održati 17. novembra od 8:30 do 17:30 sati u sajamskoj hali 21 u Welsu. Oko stotinu 3e-dobavljača prikazuju svoje produkte sa fokusom na alat, strojeve, vrtnu tehniku i motoristiku. Ali i željezarija, okovi, pričvrsna tehnika, građevinski pribor, boje, lakovi, pločice, električne instalacije, radna odjeća i obuća, električni uređaji, kuhinjski aparati, vrtni namještaj i drvo za vrt će biti predstavljeni na štandovima 3e-dobavljača i 3e-skladišnog programa.

Na Networking Party od 18:00 sati posjetitelji i izlagači imaju priliku za razgovor uz ukusnu hranu i živu glazbu.

Nadamo se da će se do tada stabilizirati situacija sa korona-pandemijom, kako bi se moglo održati omiljeno okupljanje na 3e-sajmu. Ovom prilikom se još jednom želimo zahvaliti na aktivnom sudjelovanju u digitalnom formatu sajma 2020, koji je bio vrlo dobro prihvaćen.

U svakom slučaju, nakon dugih ograničenja, radujemo se ponovnom susretu na 3e sajmu 2021. u sajamskoj hali 21. u Welsu!

 


3e podzimní výstava 2021 – dobře známa, opět fyzická událost

Po první digitální 3e výstavě 2020, Vás velmi rádi zase osobně přivítáme ve Wels! Návštěvníci i vystavovatelé, si velmi váží každoroční setkání odvětví celé 3e skupiny a využijí i letos tento výstavní den s následným večírkem na udržení pracovních vztahů!

Letošní prodejní akce se uskuteční 17. Listopadu od 08:30 do 17:30 ve Welsu, veletržní hala 21. Kolem stovky 3e-dodavatelů, představí své produkty z oblasti nářadí, strojů, zahradní techniky a motoristiky. Ale i z oblasti železářství, stavebnictví, barev, laků, kachliček, elektroinstalace, pracovní ochrany, malé elektrické spotřebiče, domácí a kuchyňské spotřebiče, zahradní nábytek a dřevo do zahrady, budou od 3e dodavatelů a 3e skladu, představeny.

Opětovnou příležitost upevnit Vaše rozhovory můžete využít při delikátní ochutnávce a živé hudbě na večeré akci, od 18:00 hodiny.
Doufáme, že tato Corona-pandemie se bude dát do té doby udržet v šachu, aby se naše oblíbené setkání mohlo znovu uskutečnit. Touto cestou se Vám zároveň chceme srdečně poděkovat za super účast na digitálním formátu 2020, který našel velmi dobrou odezvu.
I přes dlouhá omezení se už velice těšíme na opětovné setkání na 3e výstavě ve Welsu, hala 21!

 


Târgul Internațional de toamna 3e 2021, așa cum a fost organizat de alungul anilor (anul 2020 din motivele cunoscute a fost altfel organizat) este din nou un eveniment cu participare personală.

Târgul din acest an va avea loc pe 17 noiembrie de la 8:30 la 17:30 în Wels, Sala de expoziții 21 (Messehalle 21). Cu aproximativ o sută de furnizori 3e care își prezintă produsele, concentrându-se pe scule, utilaje, grădină și tehnologia motoarelor. Fitinguri, tehnologie de fixare, accesorii pentru construcții, vopsele, lacuri, gresie, echipamente electrice, protecția muncii, aparate electrice , ustensile de uz casnic și de bucătărie, mobilier de grădină și produse din grădină din lemn vor fi expuse la standurile furnizorilor 3e externi și o gamă largă de produse din stocul depozitului central 3e Wels.

De la ora 18:00, program Networking party, vizitatorii și expozanții vor avea din nou ocazia de o conversație personală în timpul consumației unui bufet suedez, înclusiv muzică live.

Sperăm că epidemia coroanei va putea fi redusă până atunci și că această întâlnire personală, Târgul 3e, se v-a desfăsura din nou, în forma obișnuită. De asemenea, dorim să vă mulțumim din nou pentru participarea activă la târgul digital din 2020, care a avut un succes dorit tuturor părților participante.

 


3e jesenná výstava 2021 – dobre známa, opäť fyzická udalosť

Po prvej digitálnej 3e výstave 2020, Vás veľmi radi zase osobne privítame vo Welsi! Návštevníci ako aj vystavovatelia, si veľmi vážia každoročné stretnutie priemyselného odvetvia celej 3e skupiny a využijú aj tento rok tento výstavný deň s následným večierkom na udržanie pracovných vzťahov!

Tohtoročné predajné podujatie sa uskutoční 17. Novembra od 08:30 do 17:30 vo Welsi, veľtržná hala 21. Okolo stovky 3e-dodávateľov, predstavia svoje produkty z oblasti náradia, strojov, záhradnej techniky a motoristiky. Ale aj z oblasti železiarstva, stavebníctva, farieb, lakov, kachličiek, elektroinštalácie,pracovnej ochrany, malé elektrické spotrebiče, domáce a kuchyňské spotrebiče, záhradný nábytok a drevo do záhrady, budú od 3e dodávateľov a 3e skladu, predstavené.

Opätovnú príležitosť upevniť Vaše rozhovory môžete využiť pri delikátnej ochutnávke a živej hudbe na večernom podujatí, od 18:00 hodiny.
Dúfame, že táto Corona-pandémia sa bude dať dovtedy udržať v šachu, aby sa naše obľúbené stretnutie mohlo znova uskutočniť. Touto cestou sa Vám zároveň chceme srdečne poďakovať za super účasť na digitálnom formáte 2020, ktorý našiel veľmi dobrú odozvu.
Aj napriek dlhým obmädzeniam sa už veľmi tešíme na opätovné stretnutie na 3e výstave vo Welsi, hala 21 !